Ja rēķinā izvēlas miksētu Angļu/Latviešu valodu, lapas augšpusē datums norādās tikai latviski. Vēlams, ka arī tur teksts būtu abās valodās