Pakalpojuma lietošanas noteikumi

Pirms ORION pakalpojumu lietošanas uzsākšanas, lūdzu rūpīgi iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem.

Pakalpojuma sniedzējs – SIA ”Orion.lv”, reģistrācijas numurs 40103403225, kurš ir programmas ORION īpašnieks, turpmāk tekstā saukts ORION.

ORION piedāvā finanšu uzskaites un vadības rīka pakalpojumu tiešsaistē. Pakalpojumu var lietot ar jebkuru modernu Interneta pārlūku.

Lietotājs – jebkura attiecīgajā reģistrā reģistrēta juridiska persona, vai arī fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

ORION Lietotājs ir atbildīgs par resursu kopumu – datoru vai citu Interneta ierīci un Interneta pieslēgumu, lai piekļūtu ORION sistēmai. ORION lietotājs izmantojot pakalpojumu ir tiesīgs veidot dokumentus, saglabāt uz Lietotāja datora un sūtīt šos dokumentus citiem.

ORION pakalpojuma lietošanas uzsākšana nozīmē pilnīgu piekrišanu ORION izstrādātajiem noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat pakalpojuma lietošanas noteikumiem, Jūs neesat tiesīgs šo pakalpojumu lietot.

Reģistrējoties kā Lietotājs ORION pakalpojumu izmantošanai, jūs piekrītat: 1)sniegt patiesu, precīzu un pilnīgu pieprasīto informāciju par sevi, kā to nosaka ORION reģistrācijas lietotāja un uzņēmuma reģistrācijas process; 2) uzturēt un regulāri aktualizēt lietotāja un uzņēmuma datus, lai uzturētu tos precīzus un patiesus.
Nepatiesu, neprecīzu, novecojušu vai nepilnīgu datu, uzrādīšanas gadījumā, ORION ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt pakalpojuma sniegšanu un/vai nākotnē ierobežot ORION pakalpojuma lietošanu.

Lietotājs ir atbildīgs par sava lietotājvārda, paroles un citas jūtīgas informācijas drošu glabāšanu, kā arī par visām darbībām kas notiek ar Lietotāja piekļuvi un citiem lietotājiem koplietošanas ietvaros nodotajām pieejas tiesībām.
Lietotājs apņemas nekavējoties informēt ORION par visiem neatļautas izmantošanas mēģinājumiem vai citām neatļautām darbībām ar Lietotāja piekļuvi ORION uz e-pasta adresi: support@orion.lv vai pa kontakttālruni, kas norādīts lapā http://www.orion.lv/about/contact.
ORION nenes atbildību par jebkuru zaudējumu vai kaitējumu kas Lietotājam vai jebkurai trešajai personai ir radies saistībā ar nesankcionētu piekļuvi Lietotāja datiem un/vai uzņēmuma profilam.

ORION ir tiesīgs jebkurā laikā veikt pakalpojuma lietošanas noteikumu grozījumus. Šie grozījumi var skart jebkuru lietošanas noteikumu sadaļu, tajā skaitā apmaksas noteikumus un cenas, par kurām Lietotājs tiek savlaicīgi informēts ar e-pasta starpniecību un Interneta adresē http://www.orion.lv/terms.

Lietotājam jebkurā laikā ir iespēja pārtraukt ORION pakalpojuma lietošanu, ja lietošanas noteikumu grozījumi ierobežo Lietotāja tiesības saistībā ar pakalpojuma izmantošanu.
Ja pēc lietošanas noteikumu grozījumiem Lietotājs turpināsiet lietot ORION pakalpojumu, tas tiek uzskatīts par Lietotāja piekrišanu lietošanas noteikumu grozījumiem.

Pakalpojums var iekļaut paziņojumu nosūtīšanu no ORION pakalpojuma, piemēram, pakalpojuma paziņojumus, administratīvas ziņas, jaunumus utt. Lietotājs apzinās, ka šie paziņojumu ir pakalpojuma sastāvdaļa.

ORION neizpauž Lietotāja datus trešajām personām un neizmanto šos datus marketinga un/vai komerciālām vajadzībām.

ORION pakalpojumu var abonēt uz vienu vai vairākiem kalendārajiem mēnešiem, vai arī kalendāro gadu. Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta proporcionāli abonēšanas periodam.
Beidzoties abonēšanas periodam, Lietotājam ir iespēja turpināt skatīt datus ORION pakalpojumā, bet jaunu dokumentu izveidei, Lietotājam ir nepieciešams pagarināt abonementu un to apmaksāt ar ORION sistēmā piedāvātajām apmaksas metodēm.
Ja Lietotājs vēlas pārtraukt ORION pakalpojuma izmantošanu, Lietotājam tiek atmaksāta summa par apmaksāto, bet neizmantoto abonementa laiku. ORION patur tiesības mainīt abonēšanas maksu un maksu par pakalpojumu izmantošanu kas šobrīd pieejami bez maksas. Lietotājam nav jāapmaksā šāda pakalpojuma izmantošana ja lietojat maksas abonementu. Cenu izmaiņas neietekmē iepriekš apmaksātos abonentus līdz abonenta apmaksas beigu termiņam. ORION pakalpojuma abonementa cenas un plāni pieejami http://www.orion.lv/pricing.

Papildus citiem noteikumiem un nosacījumiem, Lietotājam nav tiesību: 1) nodot ORION pakalpojuma savas lietošanas tiesības trešajām personām vai kā citādi padarīt šīs tiesības pieejamas; 2) bez rakstiskas atļaujas nodrošināt ORION pakalpojumu sniegšanu trešajām personām.

Izmantojot ORION pakalpojumu Lietotājs ir atbildīgs par Lietotājs ievadīto datu saturu. Lietotājs piekrīt neizmantot ORION pakalpojumu prettiesiskā nolūkā, vai lai nosūtītu saturu, kas ir apmelojošs, uzmācīgs, aizskar kādas personas privātumu, draudīgs, kaitīgs, vulgārs, pornogrāfisks, piedauzīgs vai kā citādi nosodāms, pārkāpj reliģiskas jūtas, veicina rasismu, satur vīrusus vai, kas pārkāpj vai varētu pārkāpt intelektuālā īpašuma vai jebkuras citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
Lietotājs piekrīt neizmantot ORION pakalpojumi lai nosūtītu surogātpastu, ķēdes vēstules, jeb citu nevēlamu saturu.
ORION patur tiesības pārtraukt Lietotāja piekļuvi ORION pakalpojumam, ja ir pamats uzskatīt ka tas ir lietojis ORION pakalpojumu prettiesiskām vai neatļautām darbībām.

ORION patur tiesības pārtraukt bezmaksas brīvā abonementa piekļuvi un uzskatīs šādu abonentu par neaktīvu, ja Lietotājs nav lietojis ORION pakalpojumi ilgāk par 120 kalendārajām dienām. Šādā gadījumā visi Lietotāja/uzņēmuma u.c. dati tiks dzēsti. Par šādām darbībām Lietotājs tiks iepriekš informēts ar e-pasta starpniecību. Ja uzņēmuma/personas profilam piesaistīti vairāki lietotāji un vismaz viens lietotājs ir aktīvs, šādi abonementi netiks uzskatīti par neaktīviem.

Lietotājam ir tiesības uz visu saturu un dokumentiem, kas ir Lietotāja radīti vai saglabāti. Ja nav norādīts savādāk, ORION pakalpojuma izmantošana neatļauj ORION reproducēt, publicēt, izplatīt vai izmantot saturu komerciālām vai marketinga vajadzībām. Lietotājs piešķir ORION atļauju kopēt, izplatīt, glabāt, pārsūtīt, publiski izrādīt un izmantot saturu tikai lai nodrošinātu Lietotājam ORION pakalpojuma darbību.

Sūdzības vai trešo pušu satura tiesību pārkāpumu lūdzam informēt uz e-pasta adresi: accounts@orion.lv

ORION nav atbildīgs pa jebkādiem no pakalpojuma lietošanas izrietošiem, nejaušiem, netiešiem, īpašiem, soda vai citiem zaudējumiem un kaitējumiem.

Pēdējie labojumi: 28.07.2016.

Nepieciešama palīdzība?
Atbalsta tālrunis

Darba dienās no 9:00 - 18:00

28 324 324


Forums

Uzdod jautājumus vai raksti ierosinājumus Forumā


Atbalsta e-pasts

support@orion.lv