Pēdējā laikā programma pati cenšas koriģēt pavadzīmju/rēķinu sadaļu "skaits" un ja to nenofiksē tad , piemēram, "3" vietā pavadzīmē vai rēķinā parādās "13".